Tel: (02)2623-0439

Fax: (02)2620-9743

Address: No.151, Yingzhuan Rd., Tamsui Dist., New Taipei City 25137, Taiwan (R.O.C.)

Email: tlpx@oa.tku.edu.tw

Chair: Yi-ching Hsiao

Undergraduate: Fu, Chiu-Yueh

Master: Lin, Ya-hui

Bachelor program of extension education: Huang, Chao-Tang